mozg.sérült k.adatlap

A szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 53 810 02Mozgássérültet segítő kutya kiképzője
Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000276/2014/A007.

A képzés időtartama: 450 óra
Elmélet: 112 óra
Gyakorlat: 338 óra

A képzés helyszínei:
elmélet: Magyarországi Magiszter Alapítvány 4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b
gyakorlat: AURA Segítő Kutya Alapítvány Debrecen-Apafa, Apáterdő u. 73.
Debreceni Fogyatékosokat Ellátó Intézmény 4032 Debrecen, Böszörményi út 148.

A képzés rövid leírása:
A szakképesítéssel rendelkező végzi a mozgássérültek életminőségét javító, napi feladataik elvégzésében segítséget nyújtó speciális kutyák képzését, a képzés valamennyi fázisát beleértve. Ez magába foglalja a képzésbe bevonható (kölyök)kutyák viselkedési tesztek segítségével való kiválasztását, szocializációját, az általános kezelhetőséget és irányíthatóságot biztosító alapképzésüket, a speciális segítő feladatokra való képzésüket valamint a mozgássérült gazdával való összeszoktatását és vizsgára való felkészítését.

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség: 52 810 01 Habilitációs kutya kiképzője végzettség
Előírt gyakorlat: a képzést megelőzően minimum 1 év mozgássérült-segítő kutya kiképzője mellett segédkiképzőként eltöltött gyakorlat, a kiképző szervezet által igazoltan.
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1§ b) pontja szerinti alkalmassági vizsgálat. Pl kizáró ok: érzékszervi és/vagy mentális akadályozottság.

Főbb tantárgyak:
10539-12        Segítő kutyák alkalmazásához szükséges rehabilitációs alapok
10540-12        A mozgássérült-segítő kutyák kiképzése

Jelentkezés e-mailen elküldött kitöltött és aláírt jelentkezési lap és csatolt iskolai végzettséget igazoló dokumentumok alapján.

Jelentkezést a beérkezés sorrendjében fogadunk el

e-mailben: magiszter.iroda@gmail.com