Fiatalok Lendületben Program

Fiatalok Lendületben Program

Nemzetközi kapcsolattal foglalkozó civil szervezetek vezetőinek képzése

2011.június 23-27.

Nagy-Britannia – London

A program csak és kizárólag az ifjúsági munkára és az ifjúságvédelmi munkára volt fókuszálva. A cél az volt, hogy a nem formális keretek között tevékenykedő ifjúsági munkások munkáját megfelelő szakképzettséget vagy képzettséget igazoló papírral tudják ellátni, az adott országokban, nem formális keretek között. A résztvevő országok képviselői, Albánia, Szerbia, Litvánia Olaszország Anglia és Magyarország más-más szinten, és más célokkal rendelkeztek a tréning tartalmát illetően. Mivel a nem formális oktatás kereteiről volt szó, sok esetben a mi célunk és részvételi szándékunk eltért a többiekétől. A tréning témája elvárta az egyes szervezetektől a meglévő struktúrák ismertetését.

Téma volt egy erre épülő értékelési rendszer kidolgozása és a keretek megteremtése egyes országokban. Részletekbe menően az egyes ifjúsági munkával foglalkozó diákok fejlődésének értékelésével foglalkozó használható, nyomon követhető értékelési rendszer kidolgozása a cél.
A résztvevő országok a program kidolgozásának a segítségére az angol minták bemutatásával kaptak. Előadók érkeztek különböző területekről, akik bemutatták az angliai ifjúsági munka felépítését annak minden szegmensét. Az utolsó nap minden országnak a saját profiljába beleillő kész programot kellett kidolgozni, melyet a nap végén bemutattak.

Találkozhattunk ifjúsági munkásokkal, akik fejlődésükről és élményeikről beszéltek, illetve portfólióikat mutatták be. Több helyi közösséget és NGO’k által működtetett ifjúsági központot is meglátogattunk.

London 2011.06.24

London 2011.06.25

London 2011.06.26

London 2011.06.27