dajka k.lap

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ LAP

Képzés megnevezése: 32 140 01 Óvodai dajka (E-000276/2014/A004.)Képzés időtartama:
Elméleti órák száma 434 óra
Gyakorlati órák száma 286 óra
Összes óraszám 720 óra

A képzés rövid leírása:
Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
–  az óvodapedagógussal való együttműködésre
–  a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre
–  az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére
–  a gyermek tevékenységének aktív segítésére
–  munkavédelmi előírások betartására
–  a beteg gyermek ápolására

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai végzettség: Alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmasság: szükséges

Képzési díj: 180.000 Ft,
Vizsgadíj: 30.000 Ft, melyet a vizsga előtt 30 nappal kell befizetni.

Tantárgyak:
11470-12 Óvodai nevelési feladatok
11471-12 Óvodai gondozási feladatok
11472-12 Óvodai munkajog, munkavédelem
11497-12 Foglalkoztatás I
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Bővebb tájékoztatás kérhető: Magyarországi Magiszter Alapítvány

4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b

Telefon: 06-70-417-1739

e-mail: magiszter.iroda@gmail.com

Jelentkezési lap kérhető személyesen, vagy e-mailben.