Hírek

 


HABILITÁCIÓS KUTYA- KIKÉPZŐJE


Mesterségek bemutatója cikk


15 éves lett Alapítványunk
2015.máj.12.

A Magyarországi Magiszter Alapítványt 2000-ben alapították Debrecenben, mely közhasznú szervezetként működik

Fő tevékenységeink: köznevelés, oktatás, szakképzés: a piaci igényeknek megfelelően, együttműködéseink erre is kiterjednek. Felnőttképzés, tehetséggondozás, projektgenerálás, foglalkoztatás elősegítése, szociális tevékenység, esélyegyenlőség elősegítése, az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek szervezése, munkaerő-piaci szolgáltatások, civil kapcsolatok bővítése, régiók közötti együttműködés folyamatos bővítése, nemzetközi ifjúsági cserekapcsolat kiépítése, erősítése (Erasmus+), idősek otthona, házi segítségnyújtás.

Az alapítvány fenntartásában működő iskola az ország 4 különböző pontján (Debrecen, Szolnok, Budapest, Tiszavasvári) rendelkezi telephellyel, az óvodai neveléstől a szakképzésig minden képzési forma megtalálható a tagintézmények között. Intézményi szinten több, mint 1500 hallgatónk van, a tanulói létszám évről évre gyarapszik.

Az oktatási tevékenységen kívül kiemelkedő feladatának tartja az Alapítvány a hátrányos helyzetű térségek, a halmozottan hátrányos helyzetű csládok és a roma származású emberek segítését, szerepet vállal a foglalkoztathatóság javításában a következő területeken:

munkanélküliek és inaktív korúak felkészítrése

tartósa munkanélkküliek részére piacképes szakma biztosítása


Next Level
2015.máj.12.

“Next Level” (következő szint) – nevű programunk megvalósítására az Erasmus+ program adott lehetőséget. A program során a fő cél a Youth In Action – Fiatalok Lenduletben (Erasmus+ program korábbi neve) program és a program által nyújtott lehetősegek megismerése. Fő célja a programnak, olyan szervezetek (nemzetközi) bevonása, akik aktívan részt vesznek nemzetközi projektekben. Programunk során nemzetközi ifjúsági vezetők képzése volt a cél. A program lezárta utána a résztvevők Youthpass oklevelet kaptak, mely tartalmazza a tanultakat, a résztvevők eredményeit és a program által megkapott fontosabb kompetenciákat. Ezen fiatalok azóta is aktívan részt vesznek Erasmus+ programokban, fiatalokat visznek más projektekre illetve ők maguk is saját projekteket készítenek.

Résztvevő országok:

 • Magyarország
 • Csehország
 • Grúzia
 • Portugália
 • Örményország
 • Ukrajna

Program célja:

FLP program megismertetése és értékeinek átadása

az ifjúsági cserék alprogram részletes megismertetése a résztvevőkkel

új „leader”-ek, ifjúsági vezetők képzése, tréningje elzárt környezetben (Magyarország – Perkupa)

az EU fiataljainak érzékenyítése és nyitottabbá tétele a kaukázusi országok felé

az EU és az EECA partnerszervezetek közötti együttműködés fejlesztése, új közös projektek generálása


Aktuális képzési ajánlataink


Alapítvány tevékenysége
2014.okt.14

A Magyarországi Magiszter Alapítvány szerepet kíván vállalni a foglalkoztathatóság javításában a következő területeken:

 • Munkanélküliek és inaktív korúak foglalkoztatásra való felkészítése
 • Tartósan munkanélküliek számára piacképes szakképzettség biztosítása
 • Ifjúsági munkanélküliséggel szembeni fellépés
 • Az életpályát végigkísérő továbbképzés lehetőségének biztosítása
 • Megváltozott munkaképességű emberek visszavezetése a munka világába
 • Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű népesség esélyjavítása